Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Działania SPW

Drukuj Powrót
Naszym celem jest upowszechnianie stosowania skutecznych i efektywnych sposobów wentylowania w budownictwie. Staramy się pomagać w dotarciu do wiedzy technicznej.
Naszym celem jest także sprzyjanie rozwojowi branży wentylacyjnej. Jest on realizowany poprzez działania w zakresie:
  • monitoringu prawa oraz stałej współpracy z urzędami i instytucjami odpowiedzialnymi za jego stanowienie
  • popularyzacji wiedzy z zakresu wentylacji
Działania edukacyjne i szkoleniowe są skierowane zarówno do osób nie związanych zawodowo z branżą wentylacyjną, jak i do specjalistów branżowych.

Stowarzyszenie prowadzi działania popularyzujące wiedzę o wentylacji:
- publikuje w prasie artykuły na temat wentylacji
- wydaje czasopismo branżowe CYRKULACJE
- wydaje książki branżowe
- przygotowuje ulotki i broszury informacyjne
- organizuje seminaria i szkolenia
- organizuje wystawę branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA

Usługi SPW
Inwestorom oferujemy szeroki zakres pomocy - od bezpłatnych porad i konsultacji po możliwość zamówienia specjalistycznych, odpłatnych, opracowań oraz przeprowadzenia konsultacji i analiz.

W Stowarzyszeniu można uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemów z wentylacją:
  • skorzystać z porady ekspertów
  • otrzymać informacje o sposobach wentylowania budynków
  • skontaktować się z projektantami i wykonawcami wentylacji
  • zlecić wykonanie opinii i ekspertyzy technicznej

Doradztwo
Stowarzyszenie oferuje pomoc w znalezieniu informacji o systemach i urządzeniach wentylacyjnych.
Specjaliści reprezentujący Stowarzyszenie udzielają bezpłatnych drobnych porad. W biurze Stowarzyszenia można skonsultować projekt domu pod kątem rozwiązań wentylacyjnych, zasięgnąć opinii eksperta.

Ponadto Stowarzyszenie oferuje odpłatne doradztwo w pełnym zakresie zagadnień wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
W ramach odpłatnych usług oferujemy:
  • ocenę projektów instalacji,
  • opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych instalacji,
  • pomiary parametrów pracy instalacji,
  • doradztwo w zakresie wyboru systemów wentylacji i klimatyzacji do różnych typów obiektów.

Ekspertyzy
Wadliwe działanie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest w wielu wypadkach skutkiem błędów projektowych lub wykonawczych.
Stowarzyszenie oferuje możliwość odpłatnego wykonania opinii i ekspertyz zarówno budynków nowych, jak i modernizowanych.
Grupa doświadczonych specjalistów jest w stanie wykonać pomiary wydajności instalacji oraz parametrów środowiska wewnątrz budynku oraz ocenić zastosowane rozwiązania techniczne, a na podstawie oceny zaproponować działania zaradcze.

Badania rynkowe
Stowarzyszenie stale monitoruje rynek wentylacyjny zbierając na potrzeby swoich członków informacje techniczne i gospodarcze. Cyklicznie przeprowadza między innymi analizę koniunktury - Barometr rynku wentylacji.
Na potrzeby własne i na zlecenia zainteresowanych podmiotów prowadzimy również badania opinii wśród branżystów - między innymi badania znajomości marek urządzeń stosowanych do budowy instalacji, przeglądy rynku pod kątem różnych technologii.

Wentylacja to proces wymiany powietrza w budynku zapewniony w sposób zorganizowany. Możliwe są różne rozwiązania - zarówno koncepcyjne, jak i technologiczne.
W tym dziale można się dowiedzieć, jakie są objawy złego działania wentylacji i jakie są możliwości zapewnienia dobrej jakości powietrza w budynku.
Systemy wentylacyjne mogą być zbudowane w różnorodny sposób. Różnią się między sobą nie tylko budową, ale także sposobem działania. Różne zasady działania wynikają z rodzaju urządzeń zastosowanych w instalacji lub mogą być podyktowane walorami użytkowymi.

Klasyfikacja systemów wentylacji może być dokonywana ze względu na wiele...
Instalacje wentylacji i klimatyzacji składają się z wielu komponentów: urządzeń, produktów i akcesoriów.
Tu zapoznasz się z podstawowymi elementami instalacji - ich przeznaczeniem i budową. Znajdziesz także przykłady wyrobów.
Baza firm branżowych SPW to baza danych o producentach, importerach, dystrybutorach urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Znajdują się tu również firmy wykonawcze i projektowe.
Wyszukiwarka umożliwia poszukiwanie firm według grup produktów, specyfiki działalności i lokalizacji.
Baza produktów to zbiór prezentacji nowych, interesujących, najczęściej poszukiwanych przez klientów produktów i urządzeń mających zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Prezentacje są opracowane na podstawie materiałów informacyjnych producentów i dystrybutorów.
Dwumiesięcznik branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej wydawany przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Czasopismo poświęcone wyłącznie tematyce wentylacyjno-klimatyzacyjnej i sprawom branżowym.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja