Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Klapy przeciwpożarowe odcinające w wykonaniu przeciwwybuchowym KWP-Ex

Klapy przeciwpożarowe odcinające w wykonaniu przeciwwybuchowym KWP-Ex Zastosowanie produktu:
Klapy przeciwpożarowe typu KWP-Ex przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i są przeznaczone do użycia w miejscach, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się atmosfer wybuchowych, spowodowanych przez gazy, pary,mgły lub mieszaniny powietrzno-pyłowe.

Opis produktu:
Klapy KWP-Ex zaprojektowano i certyfikowano zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/WE jako urządzenia grupy II kategorii 2 przeznaczone do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem 1,2,21 oraz 22. Są to klapy symetryczne, przeznaczone do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy). Mogą być instalowane we wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne), łącznie z ścianami kartonowo gipsowymi, jak również poza przegrodami.

Dane techniczne:
Klapy przeciwpożarowe KWP-EX produkcji firmy Smay mają:
  • Aprobatę Techniczną: AT-15-7401/2008,
  • Certyfikat Zgodności:ITB-1610/W,
  • Atest Higieniczny: HK/B/1301/01/2007,
  • Certyfikat ATEX: KDB 12ATEX0001X oraz KDB 12ATEX0002X
  • Oznaczenie ATEX: Ex II 2GD c IIB T6.

Więcej informacji: Smay
powrót  wyszukiwarka produktów

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja