Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Klapa przeciwpożarowa ze znakiem CE

Klapa przeciwpożarowa ze znakiem CE Zastosowanie produktu:
Wprowadzone na rynek przez firmę Smay klapy przeciwpożarowe typu KWP-L przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Podstawową funkcją klapy jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu. Klapa ma również zastosowanie do wentylacji mieszanej, np. do okresowego przewietrzania. Klapy te są przeznaczone do zabudowy poziomej (w ścianach). Mogą być instalowane we wszystkich rodzajach przegród budowlanych łącznie ze ścianami kartonowo-gipsowymi.

Dane techniczne:
Klapy mają klasę odporności ogniowej EI 120 (ve i ⇔o) S. Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami wg normy PN-EN 1366-2. Występują w dwóch wariantach:
KWP-LS – z napędem realizowanym przez sprężynę i KWP-LE – z napędem realizowanym przez siłownik. Zarówno jeden, jak i drugi typ klapy może występować w długościach – od standardowej L=350 mm do L=536 mm.Informacje: Andrzej Szczupak - Smay, tel. 12 378 18 28
powrót  wyszukiwarka produktów

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja