Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Klapy przeciwpożarowe mcr FID C/P z certyfikatem CE

Klapy przeciwpożarowe mcr FID C/P z certyfikatem CE Zastosowanie produktu:
Jednopłaszczyznowe klapy odcinające typu mcr FID C/P przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane, stropy i ściany. W czasie pożaru umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej.

Dane techniczne:
Zastosowane układy napędowe i wyzwalające to:
■ siłownik elektryczny ze sprężyną powrotną serii BF, BLF, 229, 239 lub siłownik serii EXBF na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C,
■ mechanizm wyzwalająco-sterujący Mercor typu KW1 wyposażony w zintegrowany wyzwalacz termiczny 72°C, sprężynę napędową, układ dźwigniowo-krzywkowy. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24V DC lub 230V AC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy przeciwpożarowej, jak również może zostać wyposażony w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania Mercor KW na napięcie 24V DC lub 230V AC,
■ mechanizm wyzwalająco-sterujący Mercor typu RST wyposażony w sprężynę napędową. Wyzwalacz termiczny mocowany jest w tym wypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urządzenia. Opcjonalnie w klapach mcr FID C/P mogą być stosowane wyzwalacze termiczne lub termoelektryczne o innej temperaturze działania.


Więcej informacji: Mercor
powrót  wyszukiwarka produktów

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja