Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Moduły iSWAY – FC

Moduły iSWAY – FC Zastosowanie produktu:
Zastosowanie urządzeń z opisywanej serii pozwala na zabezpieczenie wszystkich standardowych pomieszczeń wchodzących w skład poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych zarówno w budynkach mieszkalnych i biurowych, jak i obiektach przemysłowych o zróżnicowanej specyfice, np. klatek schodowych bloków energetycznych o znacznych zyskach ciepła. Oferowane warianty wykonania urządzeń pozwalają każdorazowo na zaprojektowanie instalacji przeznaczonej do konkretnego obiektu z uwzględnieniem normatywnych wymagań funkcjonalnych, jak również lokalnych warunków technicznych.

Wyróżnia się trzy odmiany wielkościowe: „0”, „1”, „2”.  Wersje FC i FCD wykonywane są we wszystkich odmianach
wielkościowych, wersja FCR wykonywana jest w wersjach wielkościowych „1” i „2”. Wymiary: „0” : 2 200 x 1 100 x 1 000 (DxSxW); „1” : 2 200 x 1 400 x 1 200 (DxSxW), dla wersji FCR: 2 300 x 1 400 x 1 300 (DxSxW); „2” : 2 600 x 1 700 x 1 500 (DxSxW). Masy: „0” ok. 690 kg; „1” ok. 865 kg; „2” ok. 1 255 kg.

Atesty, aprobaty, certyfikaty: Deklaracja zgodności nr 125/CE/2010, Atest higieniczny nr HK/B/0337/01/2010, Raporty z Laboratorium Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. Aachen.

powrót  wyszukiwarka produktów

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja