Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Urządzenia i elementy instalacji

Wentylator

Wentylator to urządzenie służące do przetłaczania gazów. Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji służą to przetłaczania powietrza czytaj więcej

Przewody / kanały wentylacyjne

Przewód wentylacyjny (często nazywany kanałem) jest to element instalacji wentylacyjnej służący do transportu powietrza wentylacyjnego. Ze względu na funkcję przewodu możemy mówić o przewodach wywiewnych i nawiewnych. Najczęściej występujące kształty przewodów wentylacyjne to prostokątne i kołowe. Występują także przewody o kształcie podobnym do owalnego. czytaj więcej

Kratka wentylacyjna

Element służący do zakończenia fragmentu systemu wentylacji w pomieszczeniu. Może być osadzony na zakończeniu przewodu (kanału) wentylacyjnego, w ściance lub w przegrodzie budowlanej. czytaj więcej

Nawiewnik / nawietrzak

Nawiewnik (nawietrzak) to element montowany w oknie, drzwiach balkonowych, lub w ścianie zewnętrznej budynku, służący do doprowadzania powietrza zewnętrznego do pomieszczenia.
Celem montowania nawiewników jest zapewnienie dopływu kontrolowanej ilości powietrza służącego do celów wentylacji. czytaj więcej

Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna to urządzenie stosowane w instalacjach wentylacji mechanicznej.
Jej zasadniczą funkcją jest zapewnienie wymiany i obróbki powietrza (tłoczenie, filtrowanie, podgrzewanie, schładzanie, nawilżanie, osuszanie powietrza) rozprowadzanego przez  instalację wentylacyjną budynku lub jego części. czytaj więcej

Nasada kominowa

Nasada kominowa to element montowany na zakończeniu przewodu kominowego – wentylacyjnego, dymowego lub spalinowego. Służy do ochrony przed zawiewaniem oraz wspomaganie ciągu kominowego, gdy jest on za słaby. czytaj więcej

Przepustnica

Element instalacji wentylacji mechanicznej przeznaczony do regulacji, wyrównywania, ustawiania natężenia przepływu powietrza oraz jako element odcinający przepływ powietrza. czytaj więcej

Tłumik akustyczny

Tłumik akustyczny to element instalacji wentylacyjnej służący do ograniczania hałasu przenoszonego wewnątrz przewodów (kanałów) wentylacyjnych. czytaj więcej

Małe wentylatory wyciągowe

ożna je zamontować we wlocie do kanału wentylacyjnego (zamiast kratki wentylacyjnej) lub w samym kanale. Dostępne są dwa rodzaje wentylatorów: osiowe (przepływ powietrza odbywa się wzdłuż osi, na której jest zamontowany wirnik) i promieniowe (przepływ powietrza odbywa się prostopadle do osi, na której jest zamontowany wirnik). czytaj więcej

Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła - GPWC

Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (w skrócie GPWC) jest instalacją wspierającą i dopełniającą instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Świeże powietrze czerpane z zewnątrz, zanim dotrze do instalacji wentylacyjnej wewnątrz budynku, przepływa przez GPWC umieszczony w gruncie sąsiadującym z budynkiem. czytaj więcej

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja