Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne

Klasyfikacja systemów wentylacji

Różnorodność systemów wentylacji jest bardzo duża. Różnią się między sobą budową, zasadą działania i możliwościami technologicznymi z punktu widzenia sposobu wymiany powietrza w pomieszczeniach. Klasyfikacja systemów wentylacji może być dokonywana ze względu na wiele kryteriów. czytaj więcej

Wentylacja naturalna

Najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych w Polsce, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną. Siłą napędową wentylacji naturalnej jest różnica gęstości powietrza zimnego (świeżego, na zewnątrz pomieszczeń) i ciepłego (znajdującego się w pomieszczeniach). czytaj więcej

Wentylacja mechaniczna - podział

W wentylacji mechanicznej wymiana powietrza jest niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu jednego lub kilku wentylatorów. Wentylacja mechaniczna może mieć wiele odmian. czytaj więcej

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja)

W systemie wentylacji nawiewno-wywiewnej wentylatory usuwają zanieczyszczone powietrze z budynku, a w jego miejsce dostarczają świeże powietrze zewnętrzne.Dodatkowo zimą z powietrza usuwanego jest odzyskiwane ciepło, które służy do podgrzewania powietrza tłoczonego do budynku. czytaj więcej

Wentylacja mieszająca

Wentylacja mieszająca opiera się na założeniu, że zanieczyszczenia powietrza wydzielające w pomieszczaniu powinny być możliwie szybko i równomiernie rozcieńczone w całej przestrzeni pomieszczenia i następnie z niego usunięte. W tym celu powietrze nawiewane jest z dość dużą prędkości. czytaj więcej

Wentylacja laminarna

Ten rodzaj wentylacji stosowany jest jedynie w pomieszczeniach, w których istnieją wysokie wymogi czystości powietrza (technologie czyste w przemyśle , sale operacyjne itp. czytaj więcej

Wentylacja wyporowa

Koncepcja wentylacji wyporowej opiera się na świadomym wytworzeniu w pomieszczeniu dwóch stref różniących się zdecydowanie parametrami powietrza. W dolnej części pomieszczenia tworzona jest "strefa czysta", nad nią znajduje się "strefa zanieczyszczona. czytaj więcej

Wentylacja hybrydowa

To rodzaj instalacji, w której wykorzystuje się zalety wentylacji naturalnej i mechanicznej, unikając jednocześnie ich wad. Instalacja działa naprzemiennie w sposób mechaniczny i naturalny lub działanie obydwu systemów wzajemnie się uzupełnia. czytaj więcej

Wentylacja higrosterowana

Higrosterowana wentylacja naturalna składa się z dwóch podstawowych elementów: higrosterowanych nawiewników umieszczanych w pokojach oraz higrosterowanych kratek wywiewnych instalowanych w pomieszczeniach technicznych. czytaj więcej

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja