Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Wentylacja naturalna

Wentylacja naturalna

Najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych w Polsce, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną. Siłą napędową wentylacji naturalnej jest różnica gęstości powietrza zimnego (świeżego, na zewnątrz pomieszczeń) i ciepłego (znajdującego się w pomieszczeniach). czytaj więcej

Ciąg wsteczny w kanałach wentylacji naturalnej

Gdy gęstość powietrza wewnątrz budynku jest mniejsza niż na zewnątrz (w budynku jest cieplej niż na zewnątrz), wtedy naturalny ciąg w kanałach wentylacji grawitacyjnej jest prawidłowy. Gdy sytuacja jest odwrotna mamy do czynienia z ciągiem wstecznym - powietrze zamiast wydostawać się z budynku przez kanały wentylacyjne, wpada przez nie do wnętrza. czytaj więcej

Kanały wentylacji naturalnej

Czynnikiem, który w istotny sposób wpływa na skuteczność wentylacji naturalnej, jest architektura budynku, w tym rozmieszczenie i budowa kanałów wywiewnych. Podstawowe wymagania dotyczące budowy kanałów są zawarte w normach i rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych. czytaj więcej

Kanały wentylacji naturalnej - zakończenie nad dachem

Bardzo duże znaczenie dla sprawności działania kanału wentylacyjnego wentylacji naturalnej ma sposób jego zakończenia ponad dachem budynku. Przepisy podają ogólne zalecenia, w myśl których zakończenie kanału wentylacyjnego musi być wykonane w taki sposób aby nie powodowało zakłóceń działania wentylacji czytaj więcej

Nawiewniki (nawietrzaki) - sposób na doprowadzenie powietrza do budynku

Warunkiem działania każdego typu wentylacji jest doprowadzenie niezbędnej ilości powietrza do budynku. Gdy ten warunek nie zostanie spełniony, wentylacja nie będzie działać skutecznie, nawet jeżeli pozostałe jej elementy zostaną wykonane prawidłowo. czytaj więcej

Odbiór i eksploatacja kanałów wentylacji naturalnej

Instalacja wentylacyjna, od której zależy nie tylko komfort, ale także bezpieczeństwo użytkowników mieszkań, powinna być sprawdzona przed oddaniem do użytkowania oraz regularnie kontrolowana w trakcie eksploatacji czytaj więcej

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja