Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna - podział

W wentylacji mechanicznej wymiana powietrza jest niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu jednego lub kilku wentylatorów. Wentylacja mechaniczna może mieć wiele odmian. czytaj więcej

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja)

W systemie wentylacji nawiewno-wywiewnej wentylatory usuwają zanieczyszczone powietrze z budynku, a w jego miejsce dostarczają świeże powietrze zewnętrzne.Dodatkowo zimą z powietrza usuwanego jest odzyskiwane ciepło, które służy do podgrzewania powietrza tłoczonego do budynku. czytaj więcej

Wentylatory do wentylacji mechanicznej

Wentylator to urządzenie służące do przetłaczania gazów. Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji służą to przetłaczania powietrza. Mają różną konstrukcję i przeznaczenie. czytaj więcej

Przewody / kanały wentylacyjne

Przewód wentylacyjny (często nazywany kanałem) jest to element instalacji wentylacyjnej służący do transportu powietrza wentylacyjnego. Ze względu na funkcję przewodu możemy mówić o przewodach wywiewnych i nawiewnych. Najczęściej występujące kształty przewodów wentylacyjne to prostokątne i kołowe. Występują także przewody o kształcie podobnym do owalnego. czytaj więcej

Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła - GPWC

Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (w skrócie GPWC) jest instalacją wspierającą i dopełniającą instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Świeże powietrze czerpane z zewnątrz, zanim dotrze do instalacji wentylacyjnej wewnątrz budynku, przepływa przez GPWC umieszczony w gruncie sąsiadującym z budynkiem. czytaj więcej

Wentylacja hybrydowa

To rodzaj instalacji, w której wykorzystuje się zalety wentylacji naturalnej i mechanicznej, unikając jednocześnie ich wad. Instalacja działa naprzemiennie w sposób mechaniczny i naturalny lub działanie obydwu systemów wzajemnie się uzupełnia. czytaj więcej

Nawiewniki (nawietrzaki) - sposób na doprowadzenie powietrza do budynku

Warunkiem działania każdego typu wentylacji jest doprowadzenie niezbędnej ilości powietrza do budynku. Gdy ten warunek nie zostanie spełniony, wentylacja nie będzie działać skutecznie, nawet jeżeli pozostałe jej elementy zostaną wykonane prawidłowo. czytaj więcej

Małe wentylatory wyciągowe

Prostym i zarazem skutecznym sposobem wykonania wentylacji mechanicznej jest zastosowanie zasilanych elektrycznie wentylatorów wyciągowych. Można je zamontować we wlocie do kanału wentylacyjnego (zamiast kratki wentylacyjnej) lub w samym kanale. Nie zawsze jednak można je stosować. czytaj więcej

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja