Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil profesjonalny

Wentylacja w budownictwie

Co jest wentylacja?

Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu. czytaj więcej

Skutki złej wentylacji

Złe samopoczucie, zaparowane szyby w oknach, grzyb i pleśń, nawiew powietrza przez kratki wywiewne w kuchni lub łazience czytaj więcej

Klasyfikacja systemów wentylacji

Klasyfikacja systemów wentylacji może być dokonywana ze względu na wiele kryteriów. Do najczęściej stosowanych kryteriów podziału należą: siły powodujące przepływ powietrza, czas działania, sposób organizowania wymiany powietrza, kierunek transportu powietrza względem pomieszczenia, różnica ciśnienia powietrza względem otaczających pomieszczeń, zakres uzdatniania powietrza, prędkości transportu w przewodach nawiewnych, liczba przewodów magistralnych. czytaj więcej

Syndrom chorego budynku

Występowanie objawów syndromu chorych budynków wiąże się ze złą jakością powietrza wewnętrznego. Powoduje ona nie tylko dyskomfort wywołany niewłaściwymi parametrami fizycznymi powietrza. Jakość powietrza psują także zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne. czytaj więcej

Jakość powietrza wewnętrznego

Powietrze w pomieszczeniach zawiera zwykle większe stężenie substancji zanieczyszczających niż powietrze na zewnątrz. Według badań amerykańskiej Agencji ochrony środowiska (EPA) stężenie substancji zanieczyszczających powietrze wewnątrz budynków jest od 2 do 5 razy większe niż powietrza zewnętrznego. czytaj więcej

Ile powietrza do wentylacji mieszkania

Według normy PN-83/B-03430 strumień objętości powietrza wentylującego dla mieszkań określa się jako sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu i ewentualnie garderoby, w temperaturze wewnętrznej zgodnie z PN-82/B-02402, bez uwzględnienia różnicy ciśnień spowodowanej działaniem wiatru. czytaj więcej

Okna - element wentylacji budynku

Coraz częstszym zjawiskiem jest zakłócenie działania wentylacji wywoływane zbyt małym dopływem powietrza zewnętrznego. Głównym powodem jest zbytnie uszczelnienie współczesnych budynków. czytaj więcej

Wentylacja łazienki

Poprawne rozwiązanie wentylacji w łazience ma duże znaczenie nie tylko dla tego pomieszczenia, ale dla całego mieszkania. To właśnie poprzez łazienkę jest usuwana znaczna część zanieczyszczonego powietrza z pokoi czytaj więcej

Wentylacja kuchni

Kuchnia jest szczególnym pomieszczeniem z punktu widzenia systemu wentylacji. Przede wszystkim powstaje w niej bardzo wiele zanieczyszczeń powietrza: na skutek gotowania (zapachy i wilgoć), zmywania (wilgoć), spalania gazu (produkty spalania gazu) czytaj więcej

Wentylacja garderoby

Garderoba czy spiżarnia zwykle są osobnymi pomieszczeniami, do których zaglądamy na chwilę, więc najczęściej nie planujemy w nim okna. Aby zapewnić właściwą jakość powietrza w tych pomieszczeniach, należy zapewnić właściwą wentylację. czytaj więcej

Urządzenia łazienkowe spalające gaz

Przepisy dopuszczają instalowanie w łazienkach urządzeń spalających gaz. Mogą to być przepływowe podgrzewacze wody lub kotły c.o. Nie jest to jednak rozwiązanie wygodne, a dodatkowo trzeba zwrócić jeszcze większą uwagę nie tylko na skuteczna wentylację, ale także zapewnienie powietrza na potrzeby spalania gazu. czytaj więcej

Tlenek węgla

Tlenek węgla zaburza dystrybucję tlenu dostarczanego do całego organizmu przez krew. W zależności od wdychanej dawki gaz może zaburzyć koordynację ruchów, pogorszyć jakość naczyń krwionośnych, wywołać zmęczenie lub omdlenie, bóle głowy, osłabienie, dezorientację, mdłości i zawroty głowy. Duże stężenie może być śmiertelne. czytaj więcej

Skąd się bierze wilgoć w domu

Wilgoć jest wszechobecna w powietrzu. W mieszkaniu, jeżeli jest jej więcej niż tego potrzebuje człowiek, należy ją traktować jak substancję zanieczyszczającą powietrze. Nadmiar należy usuwać za pomocą wentylacji. czytaj więcej

Zanieczyszczena biologiczne

Zanieczyszczenia biologiczne są lub były żywymi organizmami. Mogą one niekorzystnie wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniach. Niektóre z nich mogą także niszczyć konstrukcję budynku lub użyte w nim materiały wykończeniowe. Mogą być przenoszone przez powietrze i bardzo często są niewidoczne. czytaj więcej

Formaldehyd

Zwykle zawartość formaldehydu w powietrzu na zewnątrz i wewnątrz budynków nie przekracza 0,06 ppm (parts per million - cząstek na milion). Gdy stężenie przekracza 0,1 ppm może on wywołać u ludzi ostre objawy, takie jak: łzawienie, podrażnienie spojówek, nosa i gardła, kaszel, ucisk w klatce piersiowej, chrypę, uczulenie skóry. czytaj więcej

Parametry jakości powietrza w budynku

Warunki panujące w pomieszczeniu można w prosty sposób opisać i zmierzyć. Kilka podstawowych parametrów decyduje o tym, czy powietrze, którym oddychamy jest dla nas zdrowe i czy czujemy się komfortowo czytaj więcej

Kominek a wentylacja

Powodem zakłóceń pracy kominka może być niewłaściwie pracujący wentylacja. Bywa też odwrotnie. Prawidłowo działający kominek może zakłócić pracę wentylacji. Jak tego uniknąć? czytaj więcej

Energia na cele wentylacji

Wymiana powietrza w budynku wiąże się ze znacznym zużyciem energii. Prąd jest niezbędny do zasilania wentylatorów. To jednak tylko część potrzeb. Trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że zimą wymieniając powietrze trzeba je podgrzać. Ilość energii zużywanej do podgrzania powietrza doprowadzanego z zewnątrz to często nawet połowa całego zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku. czytaj więcej

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja